خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
معامله نسبت به اعضاء بدن انسان از نظر قوانین کیفری موضوعه

معامله نسبت به اعضاء بدن انسان از نظر قوانین کیفری موضوعه

بررسی معامله اعضا بدن انسان در حقوق موضوعه ایران بررسی حقوقی انواع پیوند بررسی از لحاظ جرم شناسی و قوانین ایران و نحوه برخورد قانون جزا در ...
قیمت : 100,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1